Степанецька громада
Черкаська область, Черкаський район

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ

Дата: 11.08.2020 10:58
Кількість переглядів: 559

Фото без опису

Зміни і доповнення в «Довіднику ознак доходів фізичних осіб»

 з 1 липня 2020 року

 

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує платників податків, що з 1 липня 2020 року набрали чинності зміни  до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку  від 13.01.2015 № 4 (далі - Порядок) внесені наказом від 26.05.2020 № 241 Міністерства фінансів України, в частині розширення переліку ознак доходів фізичних осіб, які зазначаються податковими агентами в податковому розрахунку за формою 1-ДФ.

Внесеними змінами «Довідник ознак доходів фізичних осіб»  Порядку був доповнений наступними ознаками:

ознака «195» - «Дохід від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду, суборенду, емфітевзис згідно п. 170.1 ст. 170 Кодексу» (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі –Кодекс). (Надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду, суборенду, емфітевзис);

 ознака «196» - «Дохід від надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)». (Надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в лізинг, оренду або суборенду);

ознаки «195» та «196» є наслідком розділення видів доходів із ознаки «106», яка також викладена в новій редакції - «Дохід від надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду (п. 170.1 ст. 170 Кодексу (пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Кодексу)). (Надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду).

Більш деталізовано ознаку «153» та поділено на дві ознаки:

– 153 «Основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому (пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)». (Сума поворотної фінансової допомоги наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому);

– 197 «Основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку (пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)». (Сума поворотної фінансової допомоги, яка отримується платником податків).  

Зазнала змін ознака «128» в частині отримувачів соціальних виплат з відповідних бюджетів  - «Сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів (пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)». (Соціальні виплати з відповідних бюджетів).

 В новій редакції викладено зміст ознаки «125» - «Сума пенсійних внесків  у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), внесків на пенсійні вклади, внески до фонду банківського управління, сплачена за платника податку чи на його користь роботодавцем – резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку (пп. «в» пп. 164.2.16 п. 164.2 ст.164 Кодексу)».(Пенсійні внески, страхові внески (премії) за платника податку, сплачені роботодавцем – резидентом).

Зміст ознаки «150» викладено у такій редакції - «Сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту (пп.165.1.26 п. 165.1 ст. 165 Кодексу)». (Сума стипендії).

Звертаємо увагу, що  Податковий розрахунок (форма 1-ДФ) подається окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. За ІІ квартал 2020 року суб’єкти господарювання – податкові агенти подаватимуть по строку 10 серпня 2020 року, а до 10 листопада за ІІІ квартал 2020 року з врахуванням нових ознак доходів фізичних осіб.

Також нагадуємо платникам податків, що з 23.05.2020 Законом України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» вдвічі збільшено штрафи за порушення подання 1-ДФ.

Детально з відповідальністю за порушення платниками податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text

 

Податок на доходи фізичних осіб – встановлено розмір страхових виплат, оновлено перелік документів для отримання податкової знижки, розширено перелік операцій з продажу інвестицій

Головне управління ДПС у Черкаській області продовжує інформувати платників щодо набрання чинності з 23.05.2020 змін в частині адміністрування податку на доходи фізичних осіб, внесених Законом України від 16.01.2020      № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі Закон - №466-IX).

Так, вказаним Законом розширено перелік страхових виплат та страхових відшкодувань, які не оподатковуються ПДФО.

Відповідно до внесених змін до  пп. 165.1.27 та пп. «в» пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165  Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс),  до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються: сума страхових (регламентних) виплат, страхових відшкодувань, здійснюваних Моторним (транспортним) страховим бюро України згідно із Законом від 01.07.2004        № 1961-IV «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Сума таких виплат не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачеві (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

Оновлено перелік документів, які підтверджують витрати, що включаються до податкової знижки.

Законом України № 466-IX внесено зміни до п.166.2 та п. 166.2.2 п. 166.2 ст. 166 Кодексу  в частині документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки. Оновлений пункт 166.2 ст. 166 Кодексу  викладено в наступній редакції: «до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності в яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги).

Відтепер, замість вищезазначених оригіналів документів надаються їх копії (крім електронних розрахункових документів), які надаватимуться разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються податковому  органу, але повинні зберігатися платником податку протягом строку давності, встановленого Податковим кодексом».

У разі якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначатиме в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документа.

Доповнено перелік операцій, які відносяться до продажу інвестиційного активу.

Внесеними змінами до пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Кодексу доповнено перелік операцій, які відносяться до продажу інвестиційного активу. Тепер до продажу прирівнюються також операції з повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним (або особою, у якої інвестиційний актив був придбаний прямо чи опосередковано) до статутного капіталу емітента корпоративних прав у разі зменшення статутного капіталу такого емітента.

Також, змінами передбачено, що у разі продажу або придбання платником податку інвестиційних активів до/у нерезидентів – пов'язаних осіб або нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 Кодексу, доходи та витрати за такими операціями визначаються:

- у розмірі не нижче звичайної ціни у разі продажу платником податку інвестиційного активу;

- у розмірі не вище звичайної ціни у разі придбання платником податку інвестиційного активу.

Ці правила визначення доходів і витрат не поширюються на операції з продажу інвестиційного активу, якщо покупцем інвестиційного активу є прямо або опосередковано контрольована іноземна компанія, або у якої продавець інвестиційного активу є контролюючою особою та яка залишається власником зазначеного інвестиційного активу станом на кінець звітного періоду, у якому відбулося відчуження інвестиційного активу.

Уточнено також п.п. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170  Кодексу щодо врахування витрат за операціями із цінними паперами і деривативами. Зокрема, витрати не враховуватимуться при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами або деривативами, якщо протягом звітного періоду платником податку понесені (нараховані) витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів та деривативів, емітенти яких на момент укладання відповідного договору включені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.

Крім того, змінами передбачено, що якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від'ємне значення, його сума переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення.

 

Посилання на Закон України №466-ІХ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20

 

Режим попереднього програмування найменування товарів із зазначенням коду УКТ ЗЕД, при проведенні готівкових розрахунків,

запрацює з 1 серпня 2020 року

 

Головне управління ДПС у Черкаській області інформує суб'єктів господарювання,  що Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до Закону України від 20 вересня 2019 року № 128-IX  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» та до п. 11 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265/95-ВР), яким передбачено, що з  1 серпня 2020 року суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахункові операції через РРО та/або через програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг), із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів, а також цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Нагадуємо, що відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI  зі змінами та доповненнями до підакцизних товарів належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

- пальне;

- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;

- електрична енергія.

Отже, з 1 серпня поточного року всі суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю підакцизними товарами у кожному чеку РРО чи програмного РРО перед назвою товару зобов'язані зазначати відповідний код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

У разі проведення розрахункових операцій через РРО та/або програмних РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, ціни товару та обліку його кількості, до продавців підакцизних товарів застосовуватимуться фінансові санкції у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн) (пункт 7 статті 17 Закону № 265/95-ВР).

 

Посилання на Закон №265/95-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text

Посилання на Закон №128-IX https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/128-20#Text

 

Класифікація товарів здійснюється згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), яка є товарною номенклатурою Митного тарифу України.

Митний тариф України, в основу якого покладено нову версію УКТ ЗЕД, побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації (ГС) 2012 року і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, затверджений Законом України від 19 вересня 2013 року № 584-VII «Про Митний тариф України».

 httpsHYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"://HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"zakonHYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18".HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"radaHYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18".HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"govHYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18".HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"uaHYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"/HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"lawsHYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"/HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"showHYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"/584-18#HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18"Text

 

З 1 січня 2021 року розрахунки за надання платних медичних послуг

платниками єдиного податку проводитимуться через РРО

 

Головне управління ГУ ДПС у Черкаській області інформує, Законом України від 20 вересня 2019 року № 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (далі – Закон № 129-IX), який, відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» набирає чинності 01.08.2020, вносяться зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), згідно з якими, зокрема, викладено в новій редакції п. 296.10 ст. 296 ПКУ та доповнено п. 61 підрозд. 10 розд. XX «Інші перехідні положення» ПКУ.

Так, відповідно до п. 296.10 ст. 296 ПКУ (у редакції Закону № 129-IX) реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.

Разом з тим, абзацом четвертим п. 61 підрозд. 10 розд. XX «Інші перехідні положення» ПКУ передбачено, що з 01 січня 2021 року до 01 квітня 2021 року РРО та/або програмні РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої – четвертої груп (фізичними особами – підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 грн., незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють, зокрема, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я.

 

Довідково: Відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 із змінами та доповненнями,  передбачено розділ за кодом 86 «Охорона здоров’я», яка поділяється на групи: 86.1 «Діяльність лікарняних закладів»;  86.2 «Медична та стоматологічна практика»;  86.9 «Інша діяльність у сфері охорони здоров'я».

Цей розділ включає лікарні широкого профілю та спеціалізовані лікарні короткочасного або тривалого перебування пацієнтів, санаторії, профілакторії, будинки для людей похилого віку з медичним обслуговуванням, психіатричні лікарні, установи для осіб з розумовими вадами, реабілітаційні центри, лепрозорії та інші установи охорони здоров'я, що мають необхідну матеріальну базу та проводять діагностичне та медичне лікування пацієнтів, які страждають різними захворюваннями.

Цей розділ також включає медичні консультації та лікування в області загальної та спеціалізованої медицини як лікарями загального напряму, так і медичними спеціалістами та хірургами. До цього розділу також відносять стоматологічні послуги загального та спеціалізованого характеру, а також послуги ортодонтів. Крім того, цей розділ включає оздоровчі заходи, які виконують не лікарні або практикуючі лікарі, а парамедичний персонал, який законно здійснює таку діяльність.

Тобто, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, які здійснюють надання платних послуг у сфері охорони здоров’я зобов’язані з 01 січня 2021 року застосовувати реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) та програмні РРО.

Звертаємо увагу, що також з 1 січня 2021 року буде обов’язковим використання РРО ФОП-платниками єдиного податку, що здійснюють:

  • реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;
  • реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
  • роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
  • діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;
  • діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;
  • діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);
  • реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується КМУ.

Нагадуємо платникам єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, та тим ФОП, які перевищили в календарному році обсягу доходу понад 1000000 гривень, що такі ФОП зобов’язані проводити розрахунки із споживачами через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій.

Пропонуємо платникам податків ознайомитись з актуальною інформацією з питань впровадження програмних РРО в створеному ДПС України банері «Програмні РРО» на офіційному вебпорталі за посиланням: httpsHYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"://HYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"taxHYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/".HYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"govHYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/".HYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"uaHYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"/HYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"baneryiHYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"/HYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"programniHYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"-HYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"rroHYPERLINK "https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/"/.

 

 

Обережно шахраї!

 

Головне управління ДПС у Черкаській області повідомляє, що на території Черкаської області все частіше мають місце випадки, коли шахраї телефонують платникам податків під виглядом посадових осіб Головного управління ДПС у Черкаській області з метою заволодіння грошовими коштами під будь-яким приводом (надання фінансової допомоги, погрози застосування штрафних санкцій та інше).

Зловмисники телефонують з різних номерів мобільних операторів України  пропонують перерахувати грошові кошти на карткові рахунки банківських установ України.

У Головному управлінні ДПС у Черкаській області вкотре наголошують, що службові особи податкової служби Черкащини діють в межах чинного законодавства та жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб давати не можуть.

Тому,  ГУ ДПС у Черкаській області звертається до платників податків бути обачними, не піддаватися на провокації та ні за яких обставин не перераховувати грошові кошти, а у разі отримання інформації про такі пропозиції, вчинення протиправних дій від імені працівників органів ДПС, під виглядом працівників ДПС або нібито від їх імені негайно повідомити відповідний підрозділ Національної поліції у Черкаській області за номером телефону 102.

Не дозволяйте нікому скористатись вашою довірливістю.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь