Степанецька громада
Черкаська область, Черкаський район

КАБМІН ЗАТВЕРДИВ НОВИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: 7 ГОЛОВНИХ ЗМІН

Дата: 05.06.2019 16:37
Кількість переглядів: 5373

Фото без опису

Цікаве та корисне

Кабінет міністрів схвалив нову редакцію Українського правопису, яка замінить версію 1992 року.

Рішення про оновлення редакції правопису було ухвалено з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм.

Нову редакцію розробила Українська національна комісія з питань правопису.

За словами розробників, українці мають користуватись правописом, створеним на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ.

Повернення до “питомої української мови”

Якщо точніше, правописна комісія повернула до життя низку особливостей “харківського” правопису, який затвердили в 1928 році.

На переконання членів комісії, їхнє поновлення має наукове підґрунтя. Автори впевнені, що саме так ми зможемо повернутись до “питомої української мови”.

Переважна кількість змін стосується слів іноземного походження – змінюється варіативність їхнього відтворення українською. Щоправда, офіційних документів найрадикальніші варіації, запропоновані авторами проекту нового правопису, не зачеплять.

7 цікавих змін правопису:

1. Слова з анти-, віце-, екс-, контр- пишуться разом: антивірус, віцепрем’єр, експрезидент, контрудар (раніше екс-президент писався через дефіс).

2. Числівник “пів” зі значенням “половина” пишеться з іменниками окремо: пів аркуша, пів години, пів літра (раніше – писалося одним словом: півгодини).

3. Затвердили, як писати назви сайтів. Якщо поруч із назвою є родове слово – тоді використовуються лапки і назва пишеться з великої літери: сайт “Вікіпедія”, мережа “Фейсбук”, проте коли родового слова нема – назва пишеться з маленької літери і без лапок: ґугл, твітер (як це мало писатися раніше – невідомо, адже попередній правопис був затверджений іще в 1992 році).

4. У художніх текстах іменники із закінченням -ть можуть набувати закінчення “и”: меншости, пекучости, вічности, радости, смерти.

5. Подвоєння приголосної “н” у слові “священник” (до цього слово було винятком і писалося з однією “н”).

6. У словах грецького походження буквосполучення “th”, яке раніше передавалося літерою “ф” може бути передано й літерою “т”: ефір або етер, кафедра або катедра, міф або міт.

7. Загальні назви, коли їм надається особливий зміст, пишуться з великої літери: Батьківщина, Честь, Мати (раніше такий “привілей” мала лише Батьківщина).

Ознайомитися з проектом українського правопису можна на сайті Міністерства освіти та науки.

джерело

Ще кілька нових правил правопису

«И» на початку слова

Це, власне, компроміс із правописом 1928 року, який передбачав вживання літери «и» на початку слів. У проекті нового правопису надається перевага літері «і», однак перед приголосними «н» та «р» можна вживати два варіанти написання: «індик» та «индик», «ирій» та «вирій», «ірод» та «ирод» тощо.

Також, наприклад, пропонується затвердити вживання «и» на початку:

дієслова «икати» та іменника «икавка» та похідних від цих слів.

Більше «Ґ» у словах

Новий правопис пропонує розширити застосування «ґ» у, наприклад, іноземних власних назвах, деяких іменах. У прізвищах та іменах людей допускатиметься передавання звука [g] двома способами: як із використанням букви «г» так із використанням «ґ» – як, наприклад, Гуллівер, і як Ґуллівер.

Запозичені з європейських та деяких східних мов слова, які містять звук [h], і фонетично близькі до нього звуки передавати пропонують буквою «х» (тобто, слова «хобі», «хокей» і «холдинг» лишаться незмінними). Але, наприклад, слово «хостел» пропонується вживати як «гостел», оскільки при англійській вимові цього слова чується більше [г], ніж [х].

Повернення йотування

Ще один компроміс із правописом 1928 року.

Звук [j] у сполученні із голосними буде передаватись буквами «є», «ї», «ю», «я»: «проєкт», «проєкція», «траєкторія», «фоє» тощо.

Менше дефісів

Новий правопис пропонує слова з першими іноземним частками писати разом (зараз частина з них пишеться разом, а частина через дефіс), відтак слова «попмузика», «вебсторінка» «пресконференція» і «експрезидент» писатимуться без дефісу.

«Авдієнція» та «фавна»

Новий правопис пропонує урізноманітнити традицію передавання буквосполучення «au» та розширити можливі варіанти транслітерації. Проект документу допускає орфографічні варіанти: «аудієнція» і «авдієнція», «аудиторія» та «авдиторія», «пауза» та «павза», «фауна» та «фавна».

Чому це важливо?

Тому що нова редакція правопису буде використовуватися в усіх сферах життя українців, що стосуються застосування мови на письмі. Тобто, все, що ви писатимете, потрібно буде писати згідно із правилами правопису.

Що про нього кажуть?

Всяке. З одного боку, філологи схвалюють зміни, оскільки, за їхніми словами, новий правопис буде значно більш українським – він поверне нам мову до тих принципів та норм української мови, які властиві українцям, які існували в Україні до абсолютної русифікації, яка відбувалася в 50-ті роки. Крім того, науковці запевняють, що багато норм залишається.

З іншого боку, правопис не враховує чимало тих змін, яких зазнала наша мова із радянських, а тим більше – дорадянських часів. Тому чимало запропонованих конструкцій сьогодні виглядають, скажімо, дещо штучно та можуть ускладнити життя школярам, яким доведеться вчитись за новими правилами.

Інститут мовознавства імені Олександра Потебні Національної академії наук України опублікував повний текст нової редакції Українського правопису.

Нагадаємо, раніше в медіа поширювали не остаточний варіант.

Слово “индик” взагалі встигло стати мемом. Але в остаточній редакції його немає.

Як пояснив співголова мовної комісії, яка працювала над правописом, Богдан Ажнюк, це нова редакція правопису, а не новий правопис. Новий правопис мав би мати “критично велику кількість і критично велику якість змін”:

“Змін небагато. Правопис має бути стабілізатором, а не збуджувачем, терапією, а не шоковою терапією. Мовна практика в нас дуже строката, хаотична навіть. Неоднаково використовують ґ в запозиченнях, в різних виданнях пишуть кафедра чи катедра. Якось це треба стабілізувати. Домовитися, щоб його всі виконували і використовували”.

Інститут опублікував короткий конспект.  За ним, зміни можна умовно поділити на дві великі групи: зміни у написанні слів (без варіантів) і варіантні доповнення до чинної норми.

БЕЗ ВАРІАНТІВ

проєкт, проєкція (так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-)

плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах,

“Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а в складі звукосполучень [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я:

бу? єр, конве?єр, пле?єр, фла?єр, лоя?льний, парано?я, плея?да, роя?ль, саквоя?ж, секво?я, фая?нс, феєрве?рк, ін’є?кція, проє?кт, проє?кція, суб’є?кт, траєкторія, фоє?, є?ті, Го?я, Саво?я, Феєрба?х, Ма?єр, Кає?нна, Іса?я, Йога?нн, Рамбує?, Со?єр, Хая?м, Хеєрда?л, Юно?на, Їтс”.

Дікенс, Те?керей, Бе?кі (без подвоєння приголосних -кк-)

“Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к:

Ді?кенс, Ді?кінсон, Дже?ксон, Те?керей, Бе?кі, Бу? кінгем, 2 Бі?смарк, Брю?кнер, Бро?кес, Лама?рк, Што?кманн, Стокго?льм, Ру? дбек, Ше?рлок”.

 

НАПИСАННЯ РАЗОМ

мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт

“Разом пишемо: слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий і т.ін.) вияв чого-небудь:

архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-:

архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла?с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв’ю.

…слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-:

антивíрус, контрудáр, віцепрем’є?р, віцекóнсул, ексчемпіо?н, ексмінíстр, експрезидéнт, лейбгвардíєць, лейбме?дик, оберма?йстер, оберофіцéр, оберлейтенáнт, оберпрокурóр, штабскапіта?н, унтерофіце?р, але за традицією контрадмірáл”.

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса), але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць

“Невідмінюваний числівник пів зі значенням “половина” з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо:

пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я?блука, пів я?щика, пів я?ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї?ни.

Якщо ж пів з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх пишемо разом: півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі?сяць, півóберт, півовáл, півострів”.

 

З дефісом пишемо:

… другий іменник складного слова відмінюємо, якщо перший:

а) визначає певну прикмету чи особливість предмета, особи, явища, названих другим: бíзнес-план, бі?знес-проє?кт, блок-систéма, буй-ту?р, ди?зель-мото?р, до?пінг-контрóль, дур-зíлля, жар-пти?ця, інтерне?т-видáння, інтерне?т-пóслуга, ко?зир-ді?вка, компа?кт-диск, кре?кінг-проце?с, піа?р-áкція, піа?р-кампáнія, розрúв-трава?, фан-клýб, фі?тнес-клуб, чар-зі?лля.

Дефіс не ставимо:

1) якщо означальний іменник ужито перед означуваним: не?нька Украї?на:

2) якщо означальний іменник є видовою назвою щодо першого іменника — родової назви: горá Сапýн, держа?ва Украї?на, трава? звіробі?й.

РОСІЙСЬКІ ПРІЗВИЩА

рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький

виняток Лев Толстой

“Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так.

Закінчення -ой передаємо через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо?в-Сєдúй, Боси?й, Трубецькúй, але Толстóй.

 

ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ

священник (як письменник)

“Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу.

Подвоєння букв на позначення приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні:

в) кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я):

день — де?нний, зако?н — зако?нний, кінь — кі?нний, осінь — осі?нній, туман – туманний;

башта?нник, годи?нник, письме?нник, свяще?нник; віко?нниця, Ві?нниця;

дві букви н зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від прикметників із двома н:

зако?нний — зако?нність — зако?нно, тума?нний — тума?нність — туманно”.

Святвечір

“Разом пишемо:

а) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них:

адмінресýрс,Міносві?ти, профспі?лка, Святвéчір”.

 

ВЕЛИКА БУКВА

Назви товарних знаків, марок виробів

Автомобілі марки “Жигулі” вироблялися з 1970 по 2014 рік.

З малої букви, якщо вживається як загальна назва, наприклад:

Він приїхав на старих обшарпаних “жигулях” (… на новому блискучому “фольксвагені”).

З великої букви пишемо перше слово назв церков:

Украї?нська правосла?вна церква, Украї?нська гре?ко-католи?цька це?рква, Українська лютера?нська це?рква, Ри?мсько-католи?цька це?рква, Вірме?нська апо?стольська

це?рква.

В офіційних складених назвах органів влади, установ і організацій, товариств і об’єднань з великої букви пишемо перше слово (і всі власні назви), що входить до складу назви:

Міністе?рство осві?ти і нау?ки Украї?ни, Ра?да націона?льної безпе?ки та оборо?ни Украї?ни, Управлі?ння осві?ти Шевче?нківської в мі?сті Киє?ві держа?вної адміністра?ції, Прокурату?ра мі?ста Ки?єва, Апеляці?йний суд Закарпа?тської о?бласті, Націона?льний банк Украї?ни, Організа?ція економі?чного співробі?тництва і ро?звитку, Міжнаро?дний валю?тний фонд,

У назвах найвищих органів влади і державних установ України Верхо?вна Ра?да Украї?ни, Кабіне?т Міні?стрів Украї?ни, Конституці?йний Суд Украї?ни, Верхо?вний Суд Украї?ни з великої букви пишемо всі слова.

Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви (тві?тер, ґуґл);

назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках (мережа “Фейсбу?к”, енциклопе?дія “Вікіпе?дія”);

назви сайтів, ужиті як назви юридичних осіб, пишемо з великої букви та без лапок (РНБО ввела санкції проти Яндекса).

 

ВАРІАНТИ

допускається правописна варіантність

СЛОВА ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Вергілій і Верґілій, Гео?рг і Ґео?рґ, Гулліве?р і Ґулліве?р

“У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] двома способами:

шляхом адаптації до звукового ладу української мови — буквою г (Вергі?лій, Гарсі?я, Ге?гель, Гео?рг, Ге?те, Грегуа?р, Гулліве?р)

шляхом імітації іншомовного [g] — буквою ґ (Верґі?лій, Ґарсі?я, Ге? ґель, Ґео?рґ, Ґе?те, Ґреґуа?р, Ґулліве?р і т. ін.).”.

аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат (пор. лавр), аудиторія і авдиторія

“У словах, що походять з давньогрецької й латинської мов, буквосполучення au звичайно передається через ав:

автенти?чний, автобіогра?фія, автомобі?ль, а?втор, авторите?т, автохто?н, ла?вра, Авро?ра, Маврита?нія, Павло?.

У запозиченнях із давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються орфографічні варіанти:

аудіє?нція і авдіє?нція, аудито?рія і авдито?рія, лауреа?т і лавреа?т, па?уза і па?вза, фа?уна і фа?вна.”.

кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Бористен

“Буквосполучення th у словах грецького походження передаємо звичайно буквою т:

антоло?гія, антрополо?гія, апте?ка, а?стма, бібліоте?ка, католи?цький, теа?тр, тео?рія, ортодо?кс, ортопе?дія, Амальте?я, Промете?й, Те?кля, Таї?сія, Теодо?р.

У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок:

ана?фема і ана?тема, дифіра?мб і дитира?мб, ефі?р і ете?р, ка?федра і кате?дра, логари?фм і логари?тм, міф, міфоло?гія і міт, мітоло?гія, Агата?нгел і Агафа?нгел, Афі?ни і Ате?ни, Борисфе?н і Бористе?н, Демосфе?н і Демосте?н, Ма?рфа і Ма?рта, Фесса?лія і Тесса?лія та ін.”.

 

УКРАЇНСЬКІ Й ДАВНО ЗАСВОЄНІ СЛОВА

і?рій і и?рій, і?род і и?род

На початку слова звичайно пишемо і ….


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь