Степанецька громада
Черкаська область, Черкаський район

ПОВІДОМЛЕННЯ № 20181021834/4848 про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 03.10.2018 14:45
Кількість переглядів: 1217

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ № 20181021834/4848
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватне акціонерне товариство «Миронівська птахофабрика», код згідно ЄДРПОУ 30830662

 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: вул.Слобода, 25, с. Степанці, Канівський район, Черкаська область, 19031

Місце провадження діяльності: вул. Польова, 1, с. Степанці, Канівський район, Черкаська область, 19031

Контактний  телефон: __0472 590 452

 

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Об´єктом планованої діяльності є нове будівництво котельні на твердому паливі, реконструкція частини приміщень корпусу по забою курчат-бройлерів з добудовою приміщень складу товарно-матеріальних цінностей; реконструкція частини приміщень корпусу утилізації з котельнею з добудовою приміщення для зберігання м’ясо-кісткового борошна, реконструкція частини розвантажувального приміщення корпусу по забою курчат-бройлерів; реконструкція частини приміщень корпусу утилізації з котельною з добудовою приміщень для виробництва м’ясо-кісткового борошнана промисловому майданчику існуючого комплексу з переробки курчат-бройлерів ПрАТ «Миронівська птахофабрика», розташованого в адміністративних межах Степанецької сільської ради (за межами населеного пункту) Канівського району Черкаської області.

 

Технічна альтернатива 1

Будівництво котельні призначене для забезпечення навантажень об´єктів споживачів в тепловій енергії і зниження витрат природного газу. Вироблення теплової енергії передбачається шляхом спалювання твердого палива – брикетована та навалом солома, суміш органічна, соняшникове лушпиння, відпрацьованакартонна тара.Номінальна теплова потужність котельні – 20 МВт (32 тон пари / годину). Впровадження технології використання біопалива для забезпечення власних теплових потреб дозволить скоротити витрати природного газу на підприємстві.

Реконструкція частини приміщень корпусу по забою курчат-бройлерів з добудовою приміщень складу товарно-матеріальних цінностей; реконструкція частини приміщень корпусу утилізації з котельною з добудовою приміщення для зберігання м’ясо-кісткового борошна, реконструкція частини розвантажувального приміщення корпусу по забою курчат-бройлерів; реконструкція частини приміщень корпусу утилізації з котельною з добудовоюрозширенням приміщень для виробництва м’ясо-кісткового борошна дозволить оптимізувати технологічні процеси, збільшити асортимент продукції, що випускається,збільшити кількість робочих місць на підприємстві.

 

Технічна альтернатива 2

В якості технічної альтернативи розглядалося використання природного газу. Дана технічна альтернатива відхилена, так як ПрАТ «Миронівська птахофабрика» рухається шляхом виконання основних принципів стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» і Екологічної політики МХП, а саме дотримання цілей програми енергонезалежності країни.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Нове будівництво котельні на твердому паливі, реконструкція частини приміщень корпусу по забою курчат-бройлерів з добудовою приміщень складу товарно-матеріальних цінностей; реконструкція частини приміщень корпусу утилізації з котельною з добудовою приміщення для зберігання м’ясо-кісткового борошна, реконструкція частини розвантажувального приміщення корпусу по забою курчат-бройлерів; реконструкція частини приміщень корпусу утилізації з котельною з добудовою приміщень для виробництва м’ясо-кісткового борошнаплануєтьсяна промисловому майданчику діючого комплексу з переробки курчат-бройлерів ПрАТ «Миронівська птахофабрика», розташованому в адміністративних межах Степанецької сільської ради (за межами населеного пункту) Канівського району Черкаської області.

Комплекс з переробки курчат-бройлерів межує з усіх сторін із сільськогосподарськими угіддями. Найближча житлова забудова (с. Степанці) знаходиться на відстані2,3 км в південно-західному напрямку від Комплексу з переробки курчат-бройлерів.

Земельна ділянка, на якій розташований проммайданчик комплексу з переробки курчат-бройлерів і на якому передбачено нове будівництво котельної на твердому паливі, розширення робочих площ складського господарства, розвантажувального приміщення корпусу забою і корпусу утилізації, передана ПрАТ «Миронівська птахофабрика» в строкове платне користування для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, тому розміщення планованої діяльності не суперечитиме Земельному Кодексу та не призведе до зміни цільового призначення земельної ділянки.

Майданчик розміщення планованої діяльності було вибрано з урахуванням техніко-економічних міркувань, наявності інфраструктури (комунікаційні, інженерні, транспортні  мережі та ін.), раціонального використання земельних ресурсів, соціально-економічного розвитку регіону. Ділянка вільна від будівель та споруд, зелених насаджень. Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні і містобудівні обмеження щодо планової діяльності відсутні. Дана ділянка не належить до історико-культурних територій. На об´єктах, що проектуються, заплановано використання сучасного технологічного обладнання.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 (нульова альтернатива).

Відмова від реалізації будівництва об´єкту, що проектується, призведе до збільшення фінансових затрат на переробку курчат-бройлерів, пов´язаних з ростом тарифів на природний газ, і неможливості реалізації програми розвитку економіки України, збільшення робочих місць. Також відмова від розширення виробничих площ, будівництва котельні на твердому паливі не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку потенціалу регіону. Тому ПрАТ «Миронівська птахофабрика» не зможе суттєво збільшити соціальну підтримку сіл та міст в регіоні присутності виробничих потужностей.

 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація даного проекту продовжить розвиток підприємства ПрАТ «Миронівська птахофабрика», що сприяє вирішенню загальнодержавних програм розвитку об´єктів сільськогосподарського призначення, створенню додаткових робочих місць, розвитку інфраструктури регіону.  Вибір ділянки під будівництво котельні на твердому паливі, розширення робочих площ складського господарства, розвантажувального приміщення корпусу забоюі корпусу утилізації обґрунтовано місцем розташування діючих структурних виробничих підрозділів комплексу з переробки курчат- бройлерів та являється найбільш економічно доцільним.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Об’єкт планованої діяльності: нове будівництво котельні на твердому паливі, реконструкція частини приміщень корпусу по забою курчат-бройлерів з добудовою приміщень складу товарно-матеріальних цінностей; реконструкція частини приміщень корпусу утилізації з котельною з добудовою приміщення для зберігання м’ясо-кісткового борошна, реконструкція частини розвантажувального приміщення корпусу по забою курчат-бройлерів; реконструкція частини приміщень корпусу утилізації з котельною з добудовою приміщень для виробництва м’ясо-кісткового борошна.

Котельня призначена для забезпечення навантажень об´єктів споживачів в тепловій енергії і зниження витрат природного газу. Виробництво теплової енергії передбачається шляхом спалювання біопалива. Номінальна теплова потужність котельні – 20 МВт (32 тон пари / годину).

Максимальна потреба в ресурсах при експлуатації котельні:

земельних - 1,041 га( в межах існуючогопроммайданчику);

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):

– біомаса 97,4 тис. тон / рік (12,17 тон / годину);

– електроенергія – 4765200 кВт*год на рік (в годину 1023 кВт*год);

водних – 305,98*103 м3/рік(в межах існуючих обсягів споживання, встановлених дозволом на спеціальне водокористування );

трудових – 24 людини (додатково до існуючого штатного розкладу).

Передбачається будівництво наступних будівель та споруд: котельня, що укладатиметься з котельної зали, допоміжних, адміністративних та побутових приміщень; дві димові труби; дві двоступеневігазоочистки (циклони та рукавні фільтри); дві лінії подачі палива; склад палива ємністю на 24 години номінального навантаження котельні; приміщення трансформаторної підстанції; під’їзні дороги.

Доставку палива на склад планується здійснювати закритими самоскидами з боковим вивантаженням. Для зберігання біопалива передбачаються закриті бункери, з яких у паливо скребковим конвеєром за технологією «Живе днище» подається у котельню.

У котельній залі планується встановлення двох парових котлів Е-16-1,4 Р, кожен паропродуктивністю 16 тон / годину. Пар від котлів подається технологічним споживачам. Спалювання палива здійснюється на похило-перештовхувальній механічній колосниковій решітці котла в три ступені:

 - безпосередньо на решітці топки, під яку подається первинне повітря;

 - у надшаровому просторі камери згорання, куди вдувається вторинне повітря і відбувається допал продуктів газифікації та тонких фракцій палива;

 - у зоні виходу продуктів згорання з камери згоряння, куди вдувається третинне повітря для зниження температури перед конвективними поверхнями нагріву.

Проектом передбачено використання пилогазовловлюючих установок (ПГОУ) (встановлення двоступеневої ПГОУ від кожного з котлів: циклон і рукавний фільтр).

Водопостачання котельні здійснюватиметься від існуючих внутрішніх майданчикових мереж ПрАТ «Миронівська птахофабрика». Передбачається забезпечення котельні мережею водопроводу на господарсько-побутові та виробничі потреби, а також пожежогасіння.Основні витрати води котельної: живлення котлів, підживлення теплової мережі і становлять максимально 38,2 м3/годину, максимально на рік – 295 600 м3; витрати води на власні потреби – максимально – годинно – 2,51 м3, максимально на рік – 10378м3. Загальні основні витрати води становлять – максимально на годину – 40,71м3, максимально на рік – 305978м3, що в межах існуючих обсягів споживання, встановлених дозволом на спеціальне водокористування.

Водовідведення господарсько-побутових і виробничих стоків здійснюватиметься в існуючу виробничу каналізацію ПрАТ «Миронівська птахофабрика», з подальшою очисткою на власних біологічних очисних спорудах.Дощові стоки будуть надходити самопливом по трубопроводах дощової каналізації в бак-накопичувач, звідки насосною станцією будуть подаватися в існуючу дощову каналізацію ПрАТ «Миронівська птахофабрика».

Відходи, що утворюються при спалюванні біомаси, а саме зола, є комплексним мінеральним добривом. Золапідлягає передачі ТОВ «НВП «УРОЖАЙ» для живлення ґрунтів, компосту.

 

Реконструкція частини приміщень корпусу по забою курчат-бройлерів з добудовою приміщень складу товарно-матеріальних цінностей проводитиметься для збільшення площі складського приміщення.

Потреба в ресурсах:

земельних – площа добудови в межах раніше виділеної земельної ділянки: 3467 м2;

сировинних –не визначається

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):

– електроенергія –  100000 кВт*год на рік від існуючої ТП;

– тепло – 458 Гкал на рік від існуючої котельні;

водних –  2145  м3/рік від існуючих мереж підприємства;

трудових –  3 людини(додатково до існуючого штатного розкладу).

 

Реконструкція частини приміщень корпусу утилізації з котельною з добудовою приміщення для зберігання м’ясо-кісткового борошна здійснюватиметься для збільшення об’єму зберігання готової продукції. Приміщення призначене для зберігання готової продукції (м’ясо-кісткового борошна) у великогабаритній тарі типу «біг-бег».

Потреба в ресурсах:

земельних – площа добудови в межах раніше виділеної земельної ділянки: 1010 м2;

сировинних – м’ясо-кісткове борошно 720 кг

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):

– електроенергія – 280000 кВт*год на рік від існуючої ТП;

водних – 250 м3/рік від існуючих мереж підприємства;

трудових – 4 людини(додатково до існуючого штатного розкладу).

 

Реконструкція частини розвантажувального приміщення корпусу по забою курчат-бройлерів проводитиметься для збільшення його площі. Передбачається організація двох додаткових проїздів для машин доставки птиці з виділенням відділення мийки автомобілів і збільшення місця для відстою птиці перед забоєм на 100 м2. Приміщення розраховане на 130 контейнерів.

Потреба в ресурсах:

земельних – площа добудови в межах раніше виділеної земельної ділянки: 720 м2;

сировинних – жива птиця 46800 голів

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):

– електроенергія – 190000 кВт*год на рік від існуючої ТП;

– тепло – 272Гкал на рік від існуючої котельні;

водних – 380 м3/рік від існуючих мереж підприємства;

 

Реконструкція частини приміщень корпусу утилізації з котельною з добудовою приміщень для виробництва м’ясо-кісткового борошнапланується для збільшення асортименту продукції. Планується встановлення наступного існуючого обладнання на розширених площах: варильний котел, мішалка, прес, дробарка, декантер для чистки жиру, насоси для перекачування жиру, ємності для зберігання жиру

Потреба в ресурсах:

земельних – площа добудови в межах раніше виділеної земельної ділянки: 3030 м2;

сировинних – технічні відходи від забою птиці  - 21900т/рік.

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):

– електроенергія – 1971000 кВт*год на рік від існуючої ТП;

водних – 7300 м3/рік від існуючих мереж підприємства;

трудових – 4 людини(додатково до існуючого штатного розкладу).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України:

  • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони;
  • дотримання розмірів санітарно-захисної зони;
  • дотримання нормативного стану якості водного басейну, ґрунтів;
  • рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативні значення.

Щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Санітарно-захисна зона для об’єкта планованої діяльності згідно вимог чинного законодавства України витримана.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства України:

  • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони;
  • дотримання нормативного стану якості водного басейну, ґрунтів
  • дотримання санітарно-епідеміологічних норм.

 

Щодо територіальної альтернативи 2

Не  розглядається, при територіальній альтернативі 2 будівництво відсутнє.

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Впровадження останніх передових вітчизняних і світових досягнень, ефективних рішень технологічного, санітарно-технічного і організаційного характеру.

Щодо технічної альтернативи 2

не  розглядається, технічна альтернатива 2 не прийнята.

Щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачити  охоронні, захисні  та  компенсаційні  заходи.

 

Щодо територіальної альтернативи 2

Не  розглядається, при територіальній альтернативі 2 будівництво відсутнє.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

В процесі будівництва/реконструкції та експлуатації об’єкту планованої діяльності можливі наступні види впливу на:

клімат і мікроклімат – не впливає;

повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони;

водне середовище – за умови дотримання проектних рішень вплив на водне середовище буде знаходитись в межах вимог діючого законодавства;

ґрунт та геологічне середовище – не впливає;

рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти –об’єкт планованої діяльності розміщуватиметься у межах діючого підприємства, тому вплив на рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;

навколишнє соціальне середовище – створення нових робочих місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджет.

навколишнє техногенне середовище – не впливає.

Щодо технічної альтернативи 2

не  розглядається, технічна альтернатива 2 не прийнята.

Щодо територіальної альтернативи 1

В проекті прийнятіта врахованісанітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, при територіальній альтернативі 2 планована діяльність не реалізується.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля за статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059 – VIII п. 2, п.п. 8 – «операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тон на добу або більше.

 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р. № 2059 – VIII. Зокрема, планується провести оцінку впливу планової діяльності на повітря, ґрунт та геологічне середовище, поверхневі та ґрунтові води, культурну спадщину, флору та фауну регіону, в тому числі оцінити вплив на довкілля під час проведення будівництва об’єкту та його експлуатації. Крім того, планується розробити заходи по зниженню негативних впливів та підвищенню екологічного благополуччя і програму екологічного моніторингу на етапі будівництва і експлуатації.

 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльностів Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 

 

 

 

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

______________________Дозвіл на виконання будівельних робіт____________________

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається

____________Державною архітектурно-будівельною інспекцією України____________

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

_______________Міністерства екології та природних ресурсів України______________

_________Адреса: вул. Митрополита В. Липківського, 35, м. Київ, 03035___________

______________________Відділ Оцінки впливу на довкілля_______________________

________тел.: 044-206-31-15, електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua____________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь